תכנון ובדיקת מתקני חשמל מוגני התפוצצות

  • תכנון חשמל, תאורה ומכשור על פי דרישות תקן ישראל 60079.
  • פיקוח עליון על התקנה של ציוד מוגן התפוצצות לפי תקן ישראל 60079.
  • בדיקת מתקנים ומתן אישור כשירות לעמידה בדרישות תקן ישראל 60079.
  • הסמכת עובדי בטיחות ואחזקה לעבודה בסביבה מוגנת התפוצצות.
  • בדיקות תקופתיות של מתקני חשמל וציוד מוגן התפוצצות.