בדיקת מתקני חשמל

 •  בדיקת מתקני מתח עליון, מתח גבוה ומתח נמוך (בדיקת מתקנים חדשים, בדיקות תקופתיות, בדיקות לצורכי רישוי ושירותי כבאות).
 • מתקנים פוטו וולטאיים.
 • טורבינות רוח.
 • התמחות בבדיקת תחנות כוח.
 • בדיקת תחנות משנה.
 • בדיקות מתחי צעד ומתחי מגע.
 • בדיקות תקינות הארקה.
 • בדיקת גנרטורים ומערכות אל-פסק.
 • התמחות בבדיקת מערכות בזינה צפה.
 •  סריקות תרמוגרפיה לזיהוי מקורות חום במתקנים ולוחות חשמל.
 • בדיקה על פי תקן של תקינות מכשירים נייחים ומיטלטלים למפעלים ומוסדות.
 • בדיקת איכות חשמל והמלצות לפתרון.
 • טיפול בבעיות מקדם הספק נמוך והגברת הרמוניות.
 • בדיקה לאחר תאונות חשמול או שריפה.
 • עד מומחה בבתי משפט.
 • בוררות במחלוקות בנושאי חשמל.

ליצירת קשר בנושא הצעת מחיר לבדיקת מתקני החשמל: