עריכת סקר סיכונים

  • עריכת סקרי בטיחות בחשמל.
  • יעוץ בנושא תחזוקה ובדיקות של ציוד נייח ומטלטל.
  • כתיבת נוהלים והנחיות לביצוע פעולות מיתוג וקיצור.
  • כתיבת נוהלי בטיחות.
  • כתיבת נוהלי אחזקה.
  • בניית נוהלים לעבודה במתקן חשמלי חי ובקרבתו ותרגול העובדים

ליצירת קשר בנושא עריכת סקר סיכונים: