פברואר 02 2016 0comment

עמידות מכשירי מדידה במתקני חשמל

בתקנות החשמל לעבודה במתקן חשמלי חי ובקרבתו מודגש במפורש כי: מדידה ובדיקה חשמלית במיתקן חי ייעשו : בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות או חשמלאי מסויג; באמצעות מכשירי מדידה תקניים ומתאימים שתקינותם נבדקה קודם השימוש, ובמידת הצורך גם אחריו. מכשירי מדידה המשמשים לבדיקות במתקני חשמל חייבים לעמוד בתקנים: IEC61157 סעיפים 1-10 ו- IEC61010-1 – תקן בטיחות למכשירי מדידה. תקנים אלה עוסקים במתקני מתח נמוך במתח חילופין שאינו עולה על 1000V ומתח ישר שאינו עולה על 1500V. תקן IEC61157 מכיל 10 סעיפים לפי הפירוט הנ”ל: 61157-1 – דרישות והגדרות כלליות ותאור התקן. 61157-2 – דרישות מציוד למדידת התנגדות בידוד. 61157-3 – ציוד למדידת עכבת לולאת תקלה. 61157-4 – ציוד למדידת רציפות מוליכי הארקה. 61157-5 – ציוד למדידת התנגדות לאדמה. 61157-6

תוכן זה פתוח רק לחברים רשומים של האתר.

חברים רשומים, בצעו כניסה בלינק הבא - כניסה למערכת

רישום משתמש חדש
captcha
*שדה חובה

arielsegal