#112670

YUDA
משתתף

אריאל תודה על המחמאות, אבל התשובות של כולנו הן תחת המטרייה שלך. כולנו לוקחים בחשבון את הביקורת שלך על ההתכתבות שלנו.

1- כא”מ ומומנט כניסה ללא שינוי, מתח ירד בגלל העלייה במפל המתח על העכבה הפנימית, זווית הפיסוק תגדל.

2- עלייה בעומס ריאקטיבי לא תגרום שינוי תדר, אלא מפל מתח גדול יותר. אפשר לתקן את המתח ע”י הגדלת זרם העירור.