#112675

difrentional
משתתף

שלום,

לפי תקנות מעגלים סופיים ניתן להתקין מפסק שלא בטווח ראייה מהמכשיר רק במצב שהמפסק ניתן לנעילה במצב OFF,  וישנם פאקטים עם נעילה. אני ממליץ ליד היחידה. אתה יכול לחבר בין כבלים במקום הקיים מהדקים בתוך קופסא תיקנית עם שילוט (זהירות חשמל)  ולהתקין את הפאקט ליד היחידה. לגבי הטמנת צינור באדמה מי מה שאני יודע אם אתה מתקין צינור שרשורי קוברה צריך לדעתי לכסות בחול עם  סרט שילוט כפי שרשמת. אם צינור קשיח אפשר לוותר על מילוי חול.