#112681

difrentional
משתתף

שלום,

קצת לא ברור לי נושא זה. שימוש בפחת כהגנה בלעדית ממסרי הפחת שאני מכיר :  30 מילי, 100, 300, 1 אמפר ועד 5 אמפר. לא מכיר מעבר לכך. אם מדובר בשימוש במפסק פונקציה G הכיוונון המינימלי שאני מכיר הוא 20 אחוז מזרם המתקן והלאה (0.2-1In). האם הדרישה לכיוונון 10 אחוז מהזרם קצר הנמוך הצפוי בגלל חילופי עונות כמקדם בטחון? כי לדעתי יש לקחת בחשבון גם זליגות טבעיות בהארקות, למשל במתקן 400 אמפר שרובו מנועים סכום הזרמים בהארקה משמעותי. אשמח להבין למה ישנה דרישה לעשירית .

תודה רבה