#112688

arielsegal
מנהל בפורום

הדרישה לעשירית מזרם הקצר הצפוי לאדמה היא הגיונית ולוקחת בחשבון השתנות התנגדות ההארקה בין קיץ לחורף, עלית התנגדות האלקטרודה במהלך השנים וזמן תגובה מינימלי של מפסק המגן.

משמעות הקביעה היא שבמתקן הצורך 400 אמפר ועכבת לולאת התקלה מאפשרת זרם קצר של למשל 400 אמפר, הרי שמפסק המגן יכוונן ל-40 אמפר.

זרם של 40 אמפר לאדמה אינו זליגה, זו ממש קצר (לא יתכן מצב מקרי שיגרום לזרם כזה).  יתרה מזו בזכות תגובה מושהית של המפסק, לא צפויות הפסקות מתופעות מעבר או ברקים.