#112709

arielsegal
מנהל בפורום

פרוצדורת בדיקה מלאה היא די סבוכה.

יש לבדוק בדיקה חזותית.

התנגדות סלילי עם מיקרואוהם מטר.

יש לבדוק התנגדות בידוד.

בדיקת בדיקת מקדם קיטוב (PI -(Polarity index

 

מדידת מרווח אויר בין הסטטור לרוטור.

מדידת מקדם איבודים דיאלקטריים tgδ.

מדידת חוזק דיאלקרי (מתח יתר AC).

מדידת התנגדות הבידוד של המיסבים.

התנעה ניסיונית ובדיקת המנוע בריקם (רישום זרם ומהירות).

מדידת זרמי התנעה.

בדיקת התפרקויות חלקיות.

בנוסף מומלץ לבדוק:

בדיקת מצב כלוב הרוטור.

מדידת רעידות.

מדידת טמפרטורת מיסבים.

מדידת רמת רעש.

מדידת התנגדות הבידוד ותקינות של גופי החימום (במנועים שאלה קיימים).