#112712

asi
משתתף

תודה על התשובה אריאל.

לגבי התנגדות הסלילים, לאיזה ערכים אני אמור לצפות.

ואני מבין שעם מד התנגדות רגיל (פלוק צבת למ.נ למשל) אי אפשר לבצע את הבדיקה?