#112714

asi
משתתף

אריאל,

 

תוכל להסביר בבקשה לאיזה ערכים אני אמור לצפות בהתנגדות הסלילים?

האם לפי נתוני יצרן? חישוב תיאורטי של הסטאטור?

על סמך מה יודעים שמנועי מ.ג ההתנגדות היא במיקרו אום, במ.נ באומים (בדיקה עם רב מודד רגיל)

שנאיים, גנרטורים???

 

תודה