#112739

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מדידת התנגדות סלילים מתבצעת באמצעות מיקרואוהם מטר (מדידה בשיטת 4 מוליכים כדי לבטל את השפעת התנגדות מוליכי המדידה).

הבדיקה צריכה להיות בדיקה השוואתית (הפרש בין סלילים והשוואה למנוע אחר מאותו סוג או לנתוני יצרן).

הפרש של למעלה מ-10% בין התנגדות סלילים מעיד על קצר פנימי בליפופים.