#112741

arielsegal
מנהל בפורום

מפסק פחת כהגנה בלעדית מומלץ להתקנה במקומות שבהם זרם הקצר לאדמה הוא ברמה של מספר אמפר עד עשרות אמפר, או כהגנה בפני תוצאות התחשמלות, או כהגנה בפני התפתחות שרפות.

לשם כך נדרש מפסק משולב או RCD או RCBO. 

אכן צדקת שחברת החשמל אינה מאשר באתרים ארעיים שילוב של טורואיד, ממסר פחת ומפסק מחשש שינתקו בין החלקים והאתר ישאר ללא הגנה.