#112744

aron david
משתתף

לדעתי הקצר היה במנורה של האמבטיה. מזה שהמאז של האמבטיה לא עלה אחרי הקצר. ומזה שהמפסק של האמבטיה לא העביר מתח נורמלי, דבר שמראה שהזרם קצר עבר דרכו.

השערה שלי כמובן. ולא ודאי.