#112746

aron david
משתתף

הפיצוץ הוא במקום החיבור של הקצר אז צריך לבדוק לכאורה מה התחבר באמבטיה. אולי הדוד שם . אולי מה שכתבו שלמה (המכונה פה difrentional ) או אריאל. פיצוץ גם אופייני היטב לגופי חימום שמתפוצצים ובפרט יבשים כמו של תנור.

לסיכום: צריך פשוט לבדוק.

<h1 class=”entry-title”>