#112786

arielsegal
מנהל בפורום

 בשני השנאים מתקינים נתיך של 31.5 אמפר בצד המתח הגבוה ומפסק 1000 אמפר בצד מתח נמוך.

בחירת נתיך לשנאי היא כמעט תמיד לזרם כפול מזרם השנאי בשל זרם ההתנעה הגבוה.