#112787

arielsegal
מנהל בפורום

הזנת זרם ישר יכולה להתבצע באמצעות גנרטור נוסף הנמצא על אותו ציר שנקרא מעורר.

אפשרות נוספת להשתמש במתח הרשת, או מתח הדקי הגנרטור ולהזין את הרוטור באמצעות טבעות החלקה ממישר מבוקר על ידי וסת המתח (שיטה זו דורשת מתח רשת או מתח התחלתי של הגנרטור).

רוטור בעל קטבים רבים אכן יכול להסתובב במהירות של 3000 חלקי מספר זוגות הקטבים ברוטור.

קטבים רבים דורשים הגדלת קוטר הרוטור בצורה משמעותית. לדוגמה חברת החשמל משתמשת בגנרטורים של 600MVA וקוטר הרוטור כ-1 מטר. לעומת זאת גנרטור של 100MW של טורבינת מים שמכיל זוגות קטבים רבים קוטרו יכול להיות 12 מטר ויותר.