#112803

YUDA
משתתף

1 – סדר פאזות – אתה קובע בקופסת החיבורים.

2 – תדר = מהירות סיבוב – תלוי בכמות האנרגיה המכנית שאתה מזין לגנרטור (כמות הדלק – כמו שליטה על מהירות נסיעה ברכב).

3 – זווית מופע – זה קורה לבד. כי בפועל תמיד יהיה הבדל כלשהו בתדר (מהירות) בין כל 2 מערכות, לכן עם קצת סבלנות יגיע מצב שהזווית תהיה שווה.

4 – אמפליטודת מתח – לפי זרם העירור.