#112828

difrentional
משתתף

הקופסא נחשבת כלוח לפי תקנות. קופסא זאת הינה לוח שקעים. שימושית במפעלים וחובה במתקנים ארעיים

על מנת לשמור על תפקידה כלוח שקעים מומלץ לפצל דרכה עוד לוח רק דרך היציאות שקעים כמובן שבכל לוח שקעים כזה צריך להיות מבטחים

הדרישה להתפצלות משקע לשקע  עד 30 ס”מ ממרכזי השקעים באה מתקנות מעגלים סופיים שמטרתה לדעתי שיהיה סדר  ולא מצב שיש שקע אחד בקיר וכמה מטרים ממנו שקע אחר המתפצל ממנו ואם אדם קודח בקיר בין השקעים עלול לפגוע במוביל ובמוליכים. אך מדובר על התקנות מתה”ט. במקרה שרשמת ההתקנות חיצוניות ואין בעיה מיציאה מהלוח שקעים לצאת עם כבל ולהזין שקע על הטיח במרחק גדול יותר.