#112832

asaf
משתתף

תודה<br />לפי איזה תקנה קופסה כזאת נחשבת לוח?

פיצול לעוד קופסה יכול להתבצע רק דרך מהדקים שמיועדים ל2 מוליכים או יותר בהנחה שבאמת מותר לעשות את זה מקופסת שקעים כזאת

לגבי שקעים במרחק של פחות מ30 ס”מ לא כתוב בשום מקום שהכוונה להתקנה תחת הטיח. גם לא כתוב שזה מתייחס רק למתקן ביתי

גם אם אין מניעה אני אשמח לדעת אם מישהו אי פעם היה במצב דומה ונתקל בבעיה עם חברת חשמל