#112838

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. אני מניח שלא מדובר בלוח בתקן 1419.
  2. מתיאורך לא ברור האם יש מקום בלוח וכן האם בוצעו חישובי טמפרטורה בלוח הקיים ולכן אסור להוסיף מפסקים אוטומטיים נוספים.
  3. ככלל בעת תכנון לוח יש לקחת בחשבון הגדלה עתידית ולהשאיר מקום פנוי בלוח עד כדי 30%.
  4. בכל מקרה עליך להתקין (אם ניתן) מפסק אוטומטי מאותו יצרן כמו שאר המפסקים האוטומטיים בלוח  וכן לנצל מקום פנוי קיים.