#112859

mark
משתתף

שלום.ראיתי 2 סוגים מא”זים דו פולים

1.קיימים הגנות גם באפס וגם בפאזה 

2.קיימת הגנה רק על פאזה במגע אפס אין הגנות וגם היא מקדימה חיבור ליפני פאזה.

שאלה אם מותר להשתמש מא”ז דו פול עם הגנות גם על אפס ופאזה?