#112861

victorcoh
משתתף

שלום.

בתקנות של המנהל לענייני חשמל מתקן פוטו וולטאי  כתוב שיש לבדוק שרמת המתח אחרי הפעלת הממיר לא תעלה על 6% מהמתח  שהיה ליפני הפעלת הממיר.

בנוסף לכך יש לבדוק שרמת המתח לא עולה , פאזי 252v  ,שלוב 440v.

בכל מקרה הממיר אמור ליפול ברגע שהמתח חורג ממה ְְשהתקן מתיר.