#112873

luz
משתתף

שלום,
כמו ש difrentional ענה, החובה היא כללית, לכל מכשיר צריך להיות אמצעי לניתוק בשלמותו.
עבור וונטה המוזנת מתקע ובית תקע אתה יכול להתקין מפסק חד קטבי מחוץ לחדר האמבטיה, כי התקע מאפשר ניתוק בשלמותו, והמפסק לצורך תפעולי נמצא מחוץ לחדר האמבטיה. אם כי נהוג להתקין מפסק דו קטבי, וכמו שכתבו לרוב הוונטות מגיעות ללא פתיל זינה.
אין חובה לנתק שקע שירות באמבטיה ע”י מפסק.
ולגבי בית תקע עבור מכשיר חימום, ראה בדיון הנ”ל-