#112878

Mp1969
משתתף

אריאל שלום רב .ותודה מראש.

עוקף התחזוקה נמצא במוצא האלפסק.

העוקף בנוי ממפסק בורר ולעיתים גם מגען כשיש צורך ההחלפה שקטה.

במצב זה מותר לקיים למשך שניה הזנה מקבילה .

מצב זה מתופעל ידנית בלבד .

האם חובה לבצע 4 פול ע”מ להפריד בין אפס אלפסק ובין אפס ח”ח.