#112892

Amit Arazi
משתתף

תודה על התגובה המהירה.

יש נקודה גלויה אחת מחוץ לדירה הצמודה שבו נראה ברזל הזיון של הארקת היסוד שנוספה בתחילת שנות השמונים אליו מחובר מוליך הארקה של הדירה בתוך קופסת חיבורים 70 עגולה.

אין פסי השוואה כרגע באף אחת מהדירות פרט ללוחות החשמל.

האם ניתן לחבר את הארקת ההגנה של דירה אחת, עם תוספת הארקת היסוד של הדירה השנייה ע”י התקנת פס השוואת פוטנציאלים בנקודה הגלויה של הארקת היסוד, אף על פי שמדובר בשתי דירות נפרדות?

תודה

עמית