#112939

shlomo
משתתף

תודה אריאל,

לגבי ההתקן המזהה מצב של קשת חשמלית, איך טכנית עובד העיקרון של זיהוי הכשל מרחוק?

האם ע”י שינויי זרם מהירים כתגובה לקשת במורד המעגל? 

תודה.