#112983

Adi David
משתתף

ברור שאין להוציא ההארקה ממבנה מאופס, כידוע הסיבה העיקרית היא שהארקה תיצא מתחום השוואת הפוצנאלים של המבנה.

אך במידה והלוח החלוקה\ראשי שלי הוא מאופס כאשר הגיעו 4 גידים מהשנאי, שהוא גם שלי,

ומהלוח הזה אני יוצא עם 5 גידים ומחבר לפה”פ של כל לוח שכמובן מחובר להארקת יסוד של כל מבנה איפה הבעיה כאן?

הרי אם אני מבצע TNS “טהור” כלומר מהשנאי מוציא 5 גידים ואז מחבר כל גיד לפה”פ של כל יביל שמחובר להארקת יסוד שלו זה אותו הדבר לא?

בנוגע לעכבת לולאת התקלה אני מאוד מסכים איתך, אבל בבטחון אני אומר השטחי חתך שנבחרו היו יותר על הצד המחמיר וכן נבדקו מפלי מתח בקפידה.