ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל הזנת חדר מכונות (בריכה ביתית) אחרי או לפני פחת מענה ל־הזנת חדר מכונות (בריכה ביתית) אחרי או לפני פחת

#114110

Samy
משתתף

כל מעגל סופי בדירת מגורים חיב להיות מוגן ע״י פחת 

ניתן להתקין את הפחת בלוח המזין או בלוח הברכה 

אני אישית מעדיף בלוח המזין מהסיבה הפשוטה שהלחות מאוד גבוהה בחדר מכונות ועלול לגרום לתקלות בתפקוד הפחת 

בהצלחה 

סמי רז