ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל שימוש בפתיל – כבל חשמל גמיש להזנת תאורה קבועה מענה ל־שימוש בפתיל – כבל חשמל גמיש להזנת תאורה קבועה

#114111

Edin
משתתף

בהחלט צריך לעשות סדר בנושא סוגי כבלים. 

לפי חוק חשמל: “כבל” – מוליך יחיד מבודד שיוצר עם מעטה נוסף, או כמה מוליכים מבודדים שאוגדו בתהליך יצורם במעטה מבדד נוסף משותף. 

אין בספר חוק ותקנות בנושא חשמל הגדרה לכבל פנדל, ולכן הבילבול. אבל יש הפניה לתקן ת”י 473 ששמפנה לתקנים החדשים בנושא. שבהם מופרדים הסוגים לכבלים ולשימושים. לצערנו מ.ת.י. גובים כסף עבור צפיה בתקנים ולא מאפשר גישה סבירה לנתונים בסיסיים. 

כלומר לפי תקנות ניתן להשתמש להזנה (ולהשחלה בקיר) בכל כבל שהוגדר כמתאים לכך ע”י היצרן ועומד בתקן באם המוליך בכבל הוא מלא או שזור , וזאת בהתאם ל”כבל יתאים לתנאי מקוםהתקנתו ולדרישות החשמליות והמכניות של המיתקן החשמלי בו הוא מותקן” ו”המתתקין יתקינו באופן שיבטיח את שלמותו ותפקודו התקין לאורך זמן ויקפיד על סידורי הגנה נאותים לכבל”.

יש כבלים גמישים PVC שמתאימים לשימוש בלוחות ולהשחלה בצינור בקיר לפי הגדרות היצרן שלהן. 

 

חבל שאין טבלה או רישום מסודר שכולל בתוכו את כל סוגי ותקני הכבלים והשימושים המתאימים להם