#114121

difrentional
משתתף

שלום,

לא מחייב. 

חיבור המוליכים דרך  אמפרמטר בתוך קופסה  למשל  יראה מתי המשאבה תעבוד וישנם עוד חיבורים כמו טורואיד על מוליך עם נורית סימון.

אופציה יותר סבירה לדעתי היא התקנת מתנע תרמו מגנטי (אוברלוד) עם מגע עזר במצב סגור. לתת למשאבה לבצע את העבודה וכאשר ישנה תקלה שתפעיל את המתנע להפסקה הזינה. נורת סימון תדלק (מחוברת דרך מגע העזר) שתצביע על תקלה. 

אם מעוניין רק בבדיקת קיום זינה, ישנם מפסקים למנועים שניתן לחבר נורת סימון ביציאה מהם או פתרונות המוצעים לעיל.