#114129

arielsegal
מנהל בפורום

רון, יופי של תשובה.

אכן מדובר בהפרש זמן זעיר של מספר מילי שניות בין סגירת המגע המקדים ומגע העבודה.

בתדרים מסויימים שגורמים לתהודה של הקבלים והסלילים במתקן עשויה להגרם הגברה של הרמוניות מסויימות.  אם קיימות הרמוניות בתדרים שיוצרים תהודה, הן יוגברו.

הפתרון שימוש בקבלים עם סלילים טוריים שיוצרים תהודה בתדרים שאין בהם הרמוניות (על פי רוב 189 או 210 הרץ) וכך נמנעת הגברה של ההרמוניות באמצעות הקבלים.