#114133

007Alex
משתתף

תודה רבה אריאל, מעריך מאוד את עזרתך!

<br />במידה ומשאירים את המבטח התלת פאזי במעלה הזרם, האם ניתן לפצל פאזות לפי יחידות דיור?

אם כן, אצטרך להעביר 10 מפסקים לארון החדש. האם זה מחייב סלילה של 10 קווים של צנרת?