#114137

Samy
משתתף

יש לסלול קו הזנה יחיד עד ללוח החדש ומשם לסלול בחציבה או בתעלות מעגלים הנידרשים 

אתה יכול להעביר פאזה אחת ללוח החדש אך בלוח הראשי חייב להיות מפסק ראשי תלת פאזי ומפסק ללוח משנה חד פאזי בעל ערך נמוך יותר . 

חשוב לבצע בדיקת בודק לאחר שינוי יסודי 

בהצלחה 

סמי רז