#114146

arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

מדובר בנגד שהתנגדותו קטנה כ-1 אום ותפקידו להפחית את זרם החיבור.

המוליכים השחורים מחברים את החלק העליון של המגען המהווה מגע מקדים והם מהווים בעצם הנגדים.