#114151

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

לאור העובדה שצפוי שינוי יסודי במתקן, ושזרמי הקצר יפחתו משמעותית בהזנה מגנרטור יש לבצע בדיקה של ההגנות בפני חשמול הלוחות גם בתוך המבנה.

לא פרטת איך מתבצעת הארקת הגנרטור, מהו מרחק הגנרטור מהמבנה והאם המבנה מאופס? 

אין חובה להחליף לוחות ישנים ולכן לא תדרש להחלפת הלוח בתוך המבנה.

הלוח מחוץ למבנה יהיה חייב לעמוד בתקנים העכשוויים.

בהצלחה