#114153

elibrmh
משתתף

אריאל שלום,

תודה רבה על המענה, הארקת השיטה וההגנה של הגנרטור משתנות היות ומדובר על כמה מקרים (בחלקם הגנרטור נמצא בתחום השפעת הארקת היסוד ובחלקם מחוץ לה), שיטת ההגנה תהיה TNS/TNCS בהתאם למיקום הגנרטור וכמובן שיבוצעו השינויים הנדרשים על מנת למנוע איפוס כפול (המבנים אכן מאופסים).<br />1. האם הבנתי נכון ובמקרה המתואר מלבד בדיקת ההגנות בפני חשמול בלוח הקיים לא נדרשת בדיקה נוספת של כל מערכת החשמל.<br />2. האם כך היו פני הדברים אם מערכת החלפת ההזנות היתה מותקנת בלוח הקיים ולא בלוח חדש עצמאי ?

תודה רבה והמשך יום נעים לכולם.