ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל האם מותר לבעל רישיון לבצע החלפת מפסק בלוח שהמפסק הראשי שלו מעל הרישיון שלו מענה ל־האם מותר לבעל רישיון לבצע החלפת מפסק בלוח שהמפסק הראשי שלו מעל הרישיון שלו

#114154

אלמוני

אז הרבה במקומות תעשיה שעובדים חשמלאים מוסמכים פשוט עוברים נגד על תקנה 13 2א עבודה מותרת חשמלאי מוסמך היא עבודה בדירת מגורים משרדים ובתי מלכה .אפילו דרישות גיוס רוב מקומות תעשיה זה רשיון חשמלאי מוסך .אלא קיים להם שיפקח מעל רשיון מוסמך על אותו לשמלאי מוסמך.או שאני טועה אריאל?