#114154
אלמוני
לא פעיל

אז הרבה במקומות תעשיה שעובדים חשמלאים מוסמכים פשוט עוברים נגד על תקנה 13 2א עבודה מותרת חשמלאי מוסמך היא עבודה בדירת מגורים משרדים ובתי מלכה .אפילו דרישות גיוס רוב מקומות תעשיה זה רשיון חשמלאי מוסך .אלא קיים להם שיפקח מעל רשיון מוסמך על אותו לשמלאי מוסמך.או שאני טועה אריאל?