ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל מפסק פחת מקפיץ חשמל וגם כשהמפסקים מנותקים אי אפשר להרים אותו רק לאחר כמה נסיונות מענה ל־מפסק פחת מקפיץ חשמל וגם כשהמפסקים מנותקים אי אפשר להרים אותו רק לאחר כמה נסיונות

#114155

YUDA
משתתף

אם הפחת “קןפץ” גם כשהמפסקים מנותקים, מסתבר שיש זליגה בין אפס להארקה.

במצב זה קשה לצפות מתי הפחת יקפוץ כי זה תלוי בין השאר בזרם דרך מוליכי האפס שבין נקודת הקצר לבין הארקת השיטה (או האיפוס).

אם התיאוריה שלי נכונה, אז בדיקת התנגדות בידוד יכולה לאתר את הקצר.