#114158

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. שיטת ההזנה מהגנרטור משפיעה על זרמי הקצר. לפיכך יש לבדוק את זרמי הקצר ופעולת ההגנות בכל המתקן.
  2. בדיקה דומה היתה מתבצעת אם מערכת ההחלפה היתה בלוח הראשי.
  3. יש לקחת בחשבון שבגנרטור מרוחק מהמבנה יש להתקין מערך אלקטרודות הכולל הארקת שיטה והארקת גוף הגנרטור.