#114164

shahaf_kor
משתתף

מעולה החכמתי מאוד תודה רבה רבה אריאל היקר ואשמח אם תוכל לאשש איתי את ההבנה שלי לגבי עניין תדרי ההרמוניות ואופן הקטנת זרם החיבור בבקשה ?… 

  1. כאשר המגע המקדים נכנס לפעולה הוא בעצעם מחבר נגד שמטעין את הקבל ובכך מבצע חלק מתוופעת המעבר בו הקבלים נטענים ואז כאשר אחרי כמה מילי שניות הנגדים הללו מתנתקים אז הזרם חיבור כבר לא נקבע לפי המתח המירבי אלא מתח יחסי למתח אליו נטען הקבל כלומר זרם חיבור קטן הרבה יותר?… ואם ככה עד כמה בדר”כ נטען הקבל בחיבור מקדים שכזה עד שהנגדים הללו מתנתקים זה ידוע ?

2. לגבי תדרי ההרמוניות הרי כל אות מורכב מאינסוף הרמוניות והדבר ההרסני כאן הוא שבתדרי תהודה מלבד העובדה שתהיה תהודת זרמים שתגרום למתח ההזנה לגדול משמעותית ובכך לגרום נזק לצרכנים ובנוסף הוא יכול לגרום לאסימטריה במתחים שתיצור זרמים גבוהים במוליך האפס ובכך להזיקי לפחתים למשל ובנוסף התהודה תגרום להגברת ההרמוניות שכל הנזקים שציינתי פשוט יהיו גדולים והרסניים יותר?..

 

תודה וסליחה מראש