#114167

arielsegal
מנהל בפורום

העיקרון למנוע את זרם החיבור שדומה למצב קצר.

נדרש זמן של מספר מילי שניות שהזרם יוגבל ואז קיימת עקיפה של הנגדים.

הקבלים צפויים להטען לכחצי מהמתח הנקוב.

לגבי התהודה צדקת.