ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל אישור הקטנת שטח חתך לדרגה יותר נמוכה מענה ל־אישור הקטנת שטח חתך לדרגה יותר נמוכה

#114176

luz
משתתף

סמי שלום,

בהקטנת שטח חתך כאשר במורד הזרם ישנו מבטח מתאים, המוליך מוגן מפני זרם יתר כמובן גם לפני המבטח, בתנאי שאין ביניהם הסתעפות.

לגבי זרם קצר ע”פ תקנות החשמל מותר שהמוליך לא יהיה מוגן, אם אורכו לא עולה על 3 מטרים וההתקנה היא בצורה שממזערת סיכוי לקצר.

דבר זה קורה בהסתעפות מפסי צבירה אל המבטחים, בפרט כאשר המפסק הראשי אינו מגביל זרם קצר. ישנם מוליכים “לא מוגנים”.

אולם החוק אומר שלוח יתאים לפחות לתקנים החלים עליו, בתקן 61439 ישנן הגבלות נוספות, אם אני זוכר נכון:

מוליך לא מוגן לא עובר בין תאים שונים בלוח, ואם המוליך הוא בעל שכבת בידוד יחיד דרוש אמצעי הגנה מכני נוסף (אם אינני טועה הדרישה הזו היא רק אם הבידוד עשוי PVC, עמיד ב 70 מעלות). אמצעי ההגנה יכול להיות למשל לפלף שעוטף כל מוליך (לא כל כך מומלץ כי הוא דליק, ומטפטף כשהוא נדלק), או קשירת המוליכים במרחק מספיק גדול זה מזה ובלי אפשרות למגע במתכת.

בברכה