#114197

arielsegal
מנהל בפורום

 שלום,

  1. בלוחות בבתים ישנים מאוד אפשרי שההזנה לחדר המדרגות תהיה בתוך אחד הלוחות המיועדים גם להזנת הדירות. בבתים חדשים הלוח הדירתי נמצא בתוך הדירות, לכן מצב זה בלתי אפשרי.
  2. כנראה שתמונה אחת לא צורפה לכן אני מתקשה לענות.
  3. צינור שרשורי אינו מיועד לחיבור ללוח רק בתוך קירות.