#114202

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. לוח חשמל אינו אמור להוות קופסת מעבר. המוליכים של פאזה חוזרת אמורים להיות מוטמנים בצנרת שבקירות. במקרה קיצוני אפשר להשתמש במהדקים המחוברים לפס דין נפרד ולשלט בהתאם.
  2. יש להתקין שלשה ממסרים נפרדים לכל אחד ממעגלי התאורה. אין מניעה לחברם למגע היציאה של אותו שעון שבת על ידי שרשורם.