#114203

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

חישוב שטח החתך צריך להתאים למפל מתח של 3% בנקודה המרוחקת ביותר.

בתאורת רחוב שהמרחקים מהמרכזיה הולכים וגדלים, נהוג לחשב את שטח חתך המוליכים על ידי הפיכת גופי התאורה לגוף שווה ערך ששווה בהספקו להספק סך גופי התאורה ומותקן במחצית המרחק בין המרכזיה לבין גוף התאורה הרחוק ביותר.