#114204

arielsegal
מנהל בפורום

 ממסר זה מכיל מגעים יבשים שניתן לחברם למתח כלשהו.

איני ממליץ על שימוש במתח 230V לסליל ההפסקה מאחר וזה גורם למתח זרם בלוח וכבר טיפלתי במקרים של התחשמלות ממתח לחצני החירום או מסליל ההפסקה למרות שהמתח בלוח הופסק.