#114206

arielsegal
מנהל בפורום

שלום, 

החיבור הנכון הוא חיבור ישיר של תנור האמבטיה להדקי המעגל היוצאים מהקיר ולא באמצעות תקע ובית תקע (שלעתים אינם ממוקמים באזור 3).