#114209

Samy
משתתף

לאריאל שלום 

ניתקלתי בתופעה שבכבל יש שני מוליכי אפס ושני מוליכי פאזה [ כריים בוש ] לפי דעתי לא תיקני ויש בעיה לחבר שני מוליכי אפס בתקע סיקון 

במקרה שלי לא חיברתי את הכיריים וביקשתי מהלקוח להזמין את השרות . 

בברכה 

סמי רז