#114212
Timur
משתתף

כאשר מגר לא עוזר למציאת התקלה, הכנתי פחת תלת פאזי עם שקע ותקע מחובר בצורה שמגדיל רגישות ל15mA. משאיר אצל לקוח ומבקש לבדוק כל מוצר חשמלי ,כמו מקרר , תמי וכו’….אם לא עוזר אז מפצל לוח ל2 פחתים ועד שמוצא מעגל בעייתי. תהליך ארוך טווח.